माननीय मन्त्री परिचय

व्यक्तिगत विवरणहरू

नाम मा. बैजनाथ चौधरी (थारु)
टेलिफोन नम्बर ९८५७०८००००
इ-मेल baijuuml@gmail.com