अधिकृत आठौं परिचय

व्यक्तिगत विवरणहरू

नाम भूमिश्‍वर ढकाल