1.  
 2. भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, मुकाम, बुटवल
 3. यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, रुपन्देही
 4. खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, रुपन्देही
 5. खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, दाङ
 6. खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, बाँके
 7. खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, प्यूठान
 8. खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, पाल्पा
 9. खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, गुल्मी
 10. सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय, गुल्मी
 11. सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय, रुपन्देही
 12. सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय, दाङ
 13. सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय, प्यूठान
 14. सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय, बाँके
 15. सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय, बर्दिया
 16. सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय, अर्घाखाँची
 17. सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय, रुकुम पूर्व
 18. सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय, रोल्पा
 19. सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय, पाल्पा
 20. सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय, कपिलबस्तु
 21. शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, रुपन्देही
 22. शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, दाङ
 23. शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, बाँके
 24. शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, पाल्पा
 25. जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, पाल्पा
 26. जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन, प्यूठान
 27. जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, गुल्मी
 28. जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, अर्घाखाँची
 29. जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रोल्पा
 30. जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रुपन्देही
 31. जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, नवलपरासी
 32. जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, कपिलवस्तु
 33. जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दाङ
 34. जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, बाँके
 35. जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, बर्दिया
 36. जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास सव-डिभिजन कार्यालय, रुकुम पूर्व
 37. भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रुपन्देही
 38. भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, बाँके
 39. भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दाङ
 40. बाणगंगा सिंचाइ व्यवस्थापन डिभिजन, कपिलवस्तु
 41. प्रगन्ना सिंचाइ व्यवस्थापन कार्यालय, दाङ
 42. माडि लुङ्ग्री कोरिडोर सिंचाइ आयोजना, रोल्पा
 43. प्रदेश ऊर्जा कार्यालय, दाङ
 44. यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी, रुपन्देही
 45. यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमति पत्र, रुपन्देही
 46. यातायात व्यवस्था कार्यालय, बाँके
 47. यातायात व्यवस्था कार्यालय, दाङ
 48. यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, पाल्पा
 49. यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, भैरहवा
 50. यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, भालुवाङ, दाङ